اولین قطعه موسیقی ساخته شده توسط هوش مصنوعی را گوش کنید!

اولین قطعه موسیقی ساخته شده توسط هوش مصنوعی را گوش کنید!

گوگل از یک ملودی ۹۰ ثانیه‌ای نواخته شده با پیانو رونمایی کرد که اولین قطعه هنری ساخته هوش مصنوعی این شرکت در قالب پروژه Magenta است. هرچند در ابتدا این آهنگ چندان چیز پیچیده‌ای به نظر نمی‌رسد و به خصوص ملودی آن ساده تصور می‌شود، اما نکته اساسی این است که در ساخت و ترکیب این ملودی و آهنگ به هیچ وجه دست و عقل انسانی دخیل نبوده است.

فناوری‌های همگرا؛ چهره آینده جهان را ترسیم می‌کنند

فناوری‌های همگرا؛ چهره آینده جهان را ترسیم می‌کنند

بشر امروز‌ در آستانه یک رنسانس جدید در حوزه علم و فناوری ایستاده است. افزایش دانش و درک انسان نسبت به پدیده‌‌های پیرامون‌ خود – از ساختار و رفتار ماده در مقیاس نانو گرفته تا شیوه کارکرد سیستم بسیار پیچیده‌ای به نام مغز – موجب شده تا نسل جدیدی از علوم و فناوری‌ها توسعه یابد.